گوناگون

توجه..توجه... لطفأ در قسمت ((درباره ما)) به ادامه مطلب بروید.

 توجه...       توجه ...                                                                          

        

مسابقه و عکس قدیم فامیلی .لطفأ در قسمت((در باره ما )) به ادامه مطلب بروید.

                                                                  

انجمن نیکوکاری...

      

                              

                           

                                                     

           چگونگی تشکیل انجمن نیکوکاری ماوندادی زرتشتیان                            

نخست نامش بیناد خیریه و سپس بنیاد نیکوکاری و هم اکنون انجمن نیکوکاری ماوندادی زرتشتیان که اولین انجمن نیکوکاری خانوادگی و شاید هم آخرین در ایران باشد که درکمیسیون ماده 10 وزارت کشور به ثبت رسیده است.

در آغاز اجازه می خواهم که پیشگفتار و سرگذشت چگونگی تشکیل این انجمن را خود ننگارم چون این خود داستانی دارد وخاطراتی و از خویشاوندان گرامی بخواهم که در این مورد هرخاطره ای دارند و سرگذشتی را که میدانند بطور خلاصه بنویسند تا از همگان نوشته ها جمع آوری شود و سپس بهترین و درست ترین را انتخاب نماییم.

شاید به بهترین سرگذشت ها نیز هدیه ای پیشکش گردد.

******************************************************************

  مورد توجه  فامیل ارجمند  بویژه جناب آقای رستم سهرابی:    

           به نام جهان داورِ دادگر بزرگ هستی بخش دانا که آفریننده همه خوبی­ هاست:
  گاهنبار یا گهنبار یکی از جشن ­های بزرگ ایرانیان زرتشتی است که در شش چهره (زمان)در سال و به مدت پنج روز در هر چهره برگزار می­شود. فلسفه بسیار زیبا و سپندینه (مقدس)پشت آن نهاده شده که قشنگ­ ترین آن داد و دهش و نیایش و ستایش است. در زمان­های بسیار دور در ایرانِ اهورایی هر کسی و هر خانواده­ای نسبت به دارایی،در آمد و محصولِ خود و بنا به باوری سپندین قسمتی از آن را به برگزاری داد و دهش و میهمانی ویژه می­کرد و بنا به رسمی زیباتر بنامگانه و به یاد بود عزیزی، به یاد بزرگی یا افرادی از خانواده نیت می­نمود و نیت نامه­ای تهیه می­کرد و به یاد و نامگانه آنها مجلسی ترتیب می­داد و سفره­ای زیبا می­ گستراند و همگان را دور هم گرد می­آورد
 و یادی و نیایشی و ستایشی؛ به این باورکه روحِ درگذشتگان نیز در آن گروه حاضر و ازاین زیبایی­ ها شاد و خرسند خواهند شد. با این اعتقاد زمانی که پس از پایان تحصیلات از خارج به ایران باز گشتم متوجه شدم که برخی این باورها و نیت­ها را بفراموشی سپرده و  تعداد کمی آن را در خانواده­ ها برگزار میکنند. با پیگیری موضوع و با خبر شدن ازاینکه زمین­های کشاورزی که پدرِ پدر بزرگ ما آنرا بین پنج فرزندش تقسیم نموده با همین پیمان  که فرزندان ازآن استفاده کنند و مقداری از در آمد خود را صرفِ داد و دهش و گهنبار نمایند . با دیدن موقعیت که سالها بود فرزندانش نیز به هندوستان رفته و این پنج قسمت را به دوستان وشریکان غیر دینی خود واگذار کرده بودند و کلأ هیچکدام از آن افراد نیز در قید حیات نبودند و آن زمین­ های کشاورزی نیز کم­ کم بصورت بایر در می­آمد و در زمانی بعد از مالکیت می ­افتاد .
با آگاهی یافتن از اینکه چندین سال قبل ازاین، نیز روانشادان کیخسرو جمشید نامدار و اسفندیار بمان رشید برای سرو سامان دادن  به این موضوع به یزد آمده ولی گویا موفق به این کارنشده بودند.با پیشنهاد نگارنده و جلسه­ای که با سالخوردگان فامیل و جوانان تشکیل شد و با بحث وگفتگو و تحقیق بسیار باین نتیجه رسیدیم که با مستأجران زمین گفتگوکنیم که می­خواهیم آنرا به احسن تبدیل نماییم و سر وسامانی دهیم. البته این موضوع با  انجمن زرتشتیان قاسم آباد نیز مطرح و جلسه­ای با آنها تشکیل و موضوع تائید و تصویب شد.(صورتجلسه در بایگانی انجمن موجود است)
 با این باورکه همه این زمین­ها افراز،تفکیک و سند گرفته و به احسن تبدیل و بعد از آن به کارهای نیکوکاری پرداخته شود . سپس با تعین گروهی که چهار نفر بودندو از طرف فامیل و انجمن قاسم ­آباد مورد تایید قرار گرفتند(گودرز مهربان، رشید کیخسرو، مهربان جمشید،فرشادفرامرز) بعنوان هیأت موئسس انتخاب و کارها شروع شد.
 پس از بحث و گفتگوی زیاد و جلسه­ های متمادی نام انجمن نیکوکاری بر آن نهاده شدکه این خود داستانی دارد که چون در اینجا بدرازا می­کشد در جای دیگری خواهد آمد.
 هم اکنون انجمن نیکوکاری ماوندادی زرتشتیان تاسیس شده از آن زمین­های در حال نابودی و بلااستفاده که چه نیکوست هم اکنون زنده کردن و یاد نمودن ماونداد بزرگ،،
                                         (ماونداد  اردشیر  بمان  رستم  سرو  بمان  رستم...)
   و فرزندان ماونداد بزرگ= مهربان­ ماونداد،رشید­ماونداد،خسروماونداد،نامدارماونداد،نوشیروان ماونداد
     (( مهربان و خسرو و نوش و رشید و نامدار               همـگی پـر ثـمر پر بـرگ و پـر بـار))
         {{  روانـــــشـــــان   شـــــــاد      یـــــادشــــــان   گـــرامــــی}}
                                                                      
                                                                                

                                                                                   

می خواهیم این سایت را که متعلق به خود شما خویشاوندان گرامی می باشد نیز با نظر و پیشنهاد خوب شما ساخته شود، بدین جهت یادآور می شود که طرح سایت بصورت آزمایشی بوده و با طرح زیبا و نظرات و نوشته های خوب شما گرامیان هماهنگ خواهد شد.

منتظر طرحی زیبا و نوشته های خوب شما خویشاوندان ارجمند می باشیم.

__________________________________________________________________

  
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     گلایه ها و  پیشنهادهای شما:                        

سایت انجمن نیکوکاری ماوندادی از آغاز کار خود  بنا را بر این گذاشته است که همواره از پیشنهادها, گلایه ها و ایرادهای
شما گرامیان بهره جوید حتی آن زمان که در حال ساخت و طراحی بخش های گوناگون تارنما بودیم همیشه و در همه حال از مشورت با دوستان وهمراهان استفاده می کردیم و بر این باوریم که چندین اندیشه ازیک و دو اندیشه بهتر است .
بنابراین شما گرامیان می توانید در این بخش پیشنهادها و  راهکارهای خود را برای بهتر شدن بخش های گوناگون این تارنما به آگاهی ما برسانید تا بتوانیم بهتر و شایسته تر در راه پویاترشدن و پیشرفت سایت خودتان گام برداریم این سایت
 همواره  و در همه زمینه ها گلایه پذیر بوده است و خواهد بود و بر این باوریم که گلایه ( انتقاد ) نوعی از دلسوزی و مهر را در خود جای داده است اما چه بهتر  دوستان زمانی که در بخشی ازقسمتهای تارنما ایراد یا انتقادی دارند راهکاری را نیز ارائه دهند تا ما بتوانیم بهتر و با راهنمایی بیشتر در راه اصلاح و پیشرفت آن بخش گام برداریم. با سپاس از مهر و مهربانی اتان .
                                                              

                                                                                             

                                   ((عکس فامیلی و شناسایی افراد ))

 اولین عکسی که در اختیار داشتیم در سایت خودمان گذاشتیم تا شما هم اگر عکس

فامیلی در نزد خودتان دارید بفرستید تا در سایت گذاشته شود.

  در این قسمت از شما می خواهیم کسانی که در عکس هستند را تشخیص داده و

و برای ما مشخص کنید و در صورتیکه درست تشخیص دادید جایزه ای هم بگیرید.


 نفرات را از راست به چب و ایستاده و نشسته مشخص نمایید و نام آنها را بنویسید.

 به افرادی که نفرات داخل عکس را درست تشخیص داده باشند جوایزی پیشکش

 خواهد شد. (( نام و آدرس خود را فراموش نکنید))

 

                                                            

 

                                                                                                                                                           

                                                                                                               

گردش نخست انجمن نیکوکاری ماوندادی زرتشتیان

 

 

             

                                                

                           

                               

                                                               

 نام هیأت مدیره گردش نخست انجمن نیکوکاری ماوندادی زرتشتیان

هموندان هیأت مدیره انجمن نیکوکاری ماوندادی زرتشتیان

نام و نام خانوادگی ســـــمــــت
گودرز مهربان   ماوندی ریئس هیأت مدیره انجمن نیکوکاری ماوندادی زرتشتیان (دارای حق امضإ)
رشید کیخسرو ماوندادی نایب ریئس انجمن نیکوکاری ماوندادی زرتشتیان (دارای حق امضإ)
بهرام  ایرج ماوندادی خزانه دار انجمن نیکوکاری ماوندادی زرتشتیان (دارای حق امضإ)
خداداد سروش ماوندادی دبیر انجمن نیکوکاری ماوندادی زرتشتیان
فرشاد فرامرز ماوندادی هموندهیأت مدیره
داریوش بهرام ایرانزمینی
هموندهیأت مدیره
آنیتا دینیار امجد هموندهیأت مدیره
   
ویستا فرهاد ماوندادی هموند جانشین
مهرنوش پرویز هماوندی هموند جانشین
مهربان جمشید ماوندادی استعفإ

 

 

بازرس انجمن نیکوکاری ماوندادی زرتشتیان

نام  و نام پدر و نام خانوادگی سمت
کورش هرمزدیار مسرتی بازرس
تیرانداز گشتاسب فرودی بازرس
   
پریناز نامدار ماوندادی بازرس جانشین

 آخرین نوشتار

ورهرم ایزد فرخنده

ورهرم ایزد فرخنده

07 Aug 2018 | دسته: اخبار

شاه ورهرام ایزد کمک کار و یار و یاورتان باد.

بیشتر بخوانید

گاه شمار .

31 Jul 2018 | دسته: اخبار

گاه شمار  امروز ،خجسته روز تیر ایزد و امرداد ماه ۳۷۵۶ سال زرتشتی ، سه شنبه ( بهرام  شید آریایی )  نهم  آمرداد ماه ۱۳۹۷ خورشیدی ۳۱ جولای ۲۰۱۸ میلادی  . .  

بیشتر بخوانید

داستان کوتاه

30 Jul 2018 | دسته: کوتاه و خواندنی

  ((داستان کوتاه))دهقان و شکارچی یک دهقان و یک شکارچی با هم همسایه بودند. شکارچی سگی داشت که همیشه از خانه شکارچی فرار می‌کرد و به مزرعه و آغل دهقان می‌رفت و خسارتهای زیادی به بار می‌آورد....

بیشتر بخوانید

عکس جدید

29 Jul 2018 | دسته: اخبار

امروز به روز فرخنده روز خور ایزد و ماه امرداد امشاسپند آزمایش یک عکس.

بیشتر بخوانید

امروز

27 Jul 2018 | دسته: اخبار

 امروز، خجسته روزماه ایزد وامرداد ماه ۳۷۵۶ سال زرتشتی، دو شنبه ( مهشید آریایی ) هشتم امرداد ماه ۱۳۹۷ خورشیدی ، ۳۰ جولای ۲۰۱۸ میلادی . . .  

بیشتر بخوانید

تمرین*

27 Jul 2018 | دسته: اخبار

بنام اهورامزدا  امروز، فر خنده روز خور ، خیر ایزد وامرداد ماه  ۳۷۵۶ سال زرتشتی ، یکشنبه هفتم  امرداد ماه ۱۳۹۷ خورشیدی  ۲۹ جولای ۲۰۱۸ میلادی . .

بیشتر بخوانید

خوش آمدی دوباره

26 Jul 2018 | دسته: اخبار

 به یاری اهورامزدا:  آغاز دوباره سایت ماونداد را به همه ؛خویشان"وابستگان و پیوستگان گرامی شاد باش می گویم.

بیشتر بخوانید

**خبر۱**

26 Jul 2018 | دسته: اخبار

به نام پروردگار بی همتا که آفریننده همه خوبی هاست.  به آگاهی شما بزرگواران می رساند از این تاریخ زحمت به روز رسانی سایت ماونداد بزرگ را پسردایی گرامی ام جناب آقای هرمزدیار اختری پذیرفته اند،با...

بیشتر بخوانید

آزمایش

15 May 2017 | دسته: اخبار

به یاری اهورامزدا و با درود،متنی جهت آزمایش تمدید سایت ماونداد گذاشته میشود .

بیشتر بخوانید
خبرِ تازه...

خبرِ تازه...

28 Nov 2016 | دسته: اخبار

                                                                                              هموندان و یاران ارجمند،  وابستگان و خویشاوندان گرامی:   با درود فراوان، به سبب پر شدن حجم و نزدیک به اتمام تاریخ دامنه و هاست، برای نگهداری و حفظ سایت انجمن نیکوکاری ماوندادی زرتشتیان نیاز به...

بیشتر بخوانید
مجمع عادی سالیانه و انتخاب بازرس...

مجمع عادی سالیانه و انتخاب بازرس...

23 May 2016 | دسته: اخبار

           مجمع عادی سالیانه و انتخاب  بازرسان انجمن نیکوکاری ماوندادی زرتشتیان.                                                                        به یاری اهورامزدا و با درود فراوان ، باطلاع خویشاوندان گرامی می رساند که در مجمع همگانی عادی سالیانه  و انتخاب  بازرسان انجمن...

بیشتر بخوانید
توجه توجه...

توجه توجه...

25 Apr 2016 | دسته: اخبار

                       '    پیرو صورتجلسه پیشین (8/1/93) برای تشویق دانش آموزان و دانشجویان فامیل مصوب شد که: دانش­ آموزان دبستانی با معدل  بسیار خوب و دبیرستانی با معدل5/ 18 ببالا و متوسطه 18 ببالا و پیش دانشگاهی5/ 17 ببالا جوایز ارزنده­ ای ییشکش گردد. در ضمن به دانشجویان پذیرفته...

بیشتر بخوانید
انتخابات بازرسان انجمن و برگزاری گاهان بار...

انتخابات بازرسان انجمن و برگزاری گاهان بار...

24 Apr 2016 | دسته: اخبار

                                                        انتخابات انجمن نیکوکاری ماوندادی زرتشتیان برای بازرسان در سال 95

بیشتر بخوانید
پروانه‌ی فعالیت انجمن نیکوکاری ماوندادی زرتشتیان صادر شد

پروانه‌ی فعالیت انجمن نیکوکاری ماوندادی زرتشتیان صادر شد

07 Mar 2016 | دسته: اخبار

                                                  پروانه فعالیت انجمن نیکوکاری ماوندادی زرتشتیان صادر شد.     وزارت کشور پروانه‌ی فعالیت دوره‌ی دوم انجمن نیکوکاری ماوندادی زرتشتیان را پس از امضای وزیر کشور از سوی فرمانداری استان یزد به این انجمن ابلاغ کرد.تاریخ صدور...

بیشتر بخوانید
در گذشت روانشاد پوران دخت بلیوانی(اختری)....

در گذشت روانشاد پوران دخت بلیوانی(اختری)....

01 Mar 2016 | دسته: اخبار

          ایریستنام اوروانو یزمییده یاو اشه اونام فره وشیو،   به روان همه در گذشتگان نیک و پارسا درود باد.                                                                                                                                                 ایریستنام اوروانو یزمییده یاو اشه اونام فره وشیو،   به روان همه در گذشتگان...

بیشتر بخوانید
سده جشن بزرگ این دیار است...

سده جشن بزرگ این دیار است...

29 Jan 2016 | دسته: اخبار

                                           جشن سَدَه یکی از جشن‌های ایران کهن، بزرگ‌ترین جشن آتش و یکی از کهن‌ترین آیین‌های شناخته شده در ایران باستان است. در این جشن در آغاز شامگاه دهم بهمن‌ماه، همه مردمانِ سرزمین‌های ایرانی بر بلندای...

بیشتر بخوانید
بزرگداشت درگذشت اشوزرتشت...

بزرگداشت درگذشت اشوزرتشت...

27 Dec 2015 | دسته: اخبار

                                                 گفتار روز از اشوزرتشت نخستن پیام آور آریایی و بزرگترین فیلسوف ایرانی:                                             درود میفرستیم بر فروهر پاک                           ...

بیشتر بخوانید