اَشِم‌‏ْ وُهو

ْ  اَشِم وُهو.وَهیشْتِمْ.  اَسْتی  اوشْتا. اَسْتی.- اوشْتا. اَهْمائی.- هْیَتْ. اَشائی. وَهیشْتائی. اَشِمْ.

اَشویی بهترین نعمت است. (اشویی) خوشبختی است. خوشبختی از آنِ كسی است كه خواستار بهترین اشویی باشد.


بررسی مفهوم هر واژه:
اشم وُهو: این قطعه اوستایی در یسنا هات 20 بند 3 آمده است که راه و روش رسیدن به خوشبختی را در 12 واژه ساده و مقدس بیان می دارد.
اَشِم: پیروی از اشا (تاکید بر عملکرد) وُهو: یقیناً نیک {= هو} وَهیشتِم: بهترین اَستی: است
اوشتا: {از ریشه اوش= روشنایی} نگریدن به روشنایی درونی/ دسترسی به روشنایی درونی
= کسب آرامش درونی (که به هنجار و هارمونی عملکرد مغز و اعصاب می انجامد)
= خوشبختی واقعی شامل تندرستی خداداده، احساس قناعت و هرآنچه زندگی بدور از دغدغه و حرص و طمع را برای مردمان به وجود می آورد.
اَهمائی: برای همگان / در دسترس همگان هیَت: درصورتیکه / برای کسی که اَشائی: فراهم نمودن و گسترش اشویی
وَهیشتائی اَشم: عملکرد اشویی به بهترین وجه ( رفتار برابر آیین اشا)

برداشت:
چنانچه پیروی از اشا را (به معنای گسترده آن) نیک انجام دهیم، به بهترین نعمت خداوندی دست یافته ایم. خوشبختی (به دست آوردن روشنایی و آرامش درونی) را دریافته ایم. اینچنین خوشبختی از آن کسی است که هم خودش برابر اشا رفتار نماید و هم هدفش فراهم نمودن و گسترش راه و روش بدست آوردن بهترین اشویی در جهان باشد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید