ریئس یا مدیر....

                             

    

با درود فراوان به خویشاوندان گرامی ، از آنجا که زمانه رو به پیشرفت است بنا براین دانش و تکنیک نیز پیشرفت نموده و همه چیز ساده و آسان گردیده از اینرو تلفن های هوشمند و از آنجمله تلگرام  و .... نیز بروز رسانی شده است و بیشتر افراد نیز در آن عضو گردیده اند بنابراین سایت تقریبأ ارزش و موقعیت خود را از دست داده است و به سبب عضویت بیشتر فامیل در تلگرام از این رو از خویشاوندان گرامی خواهشمندیم به یکی از افرادی که در تلگرام عضو هستند بگویند که  آنها را دعوت نمایند تا در تلگرام و گروه وابستگان ماونداد بزرگ عضو شوند.

یادآور می گردد چنانچه پیش از دعوت از مدیر گروه و دبیر گرامی امان جناب خداداد ماوندادی  اطلاع دهند مزید سپاس خواهد بود.امید همه فامیل گرامی دیگر خویشاوندان را نیز معرفی و عضو نمایند تا بامید خدا گروه ما نیز یک سوپر گروپ شود. تندرست و شاد و پیروز باشید. 

                   

تفاوت بین مدیریت و ریاست:

"مدیریت کاربردی"

 ما واژه های مدیریت و ریاست و مدیر و رییس را بسیار شنیده ایم

ولی

هیچگاه پرسیده ایم بین این دو چه تفاوتهایی هست ؟ آیا واقعا مدیر با رییس

متفاوت است ؟

آیا این واژه ها به درستی استفاده می شوند؟

باید بگویم متاسفانه این عناوین به درستی استفاده نمی شوند.

*مدیریت خلق و تولید روشهای مدون و قابل قبول با توجه به شرایط و

محدودیتهای موجود برای رسیدن به هدف می باشد یعنی هدف تعریف

می شود و این

مدیر است که با توجه به تمام محدودیت های سازمانش و با توجه به

شرایطی که

در آن قرار دارد اقدام به هدایت سازمان نموده و روشهای جدید همراه

با

خلاقیتهای پایدار را تولید و خلق می نماید.

*اما ریاست به حفظ و نگهداری و نظم وترتیب دادن به وضعیت موجود

می

پردازد وخلاقیت و آفرینشی در آن دیده نمی شود شرایط هرچی

هست باشد رییس

درجا می زند و تلاش می کند شرایط را همانگونه که هست حفظ

نماید.

*معمولا روسا در حال امر و نهی کردن هستند ولی مدیران برعکس در

تعامل

با پرسنل خود و استفاده از نظرات آنها هستند.

*یک مدیر بازخوردهای اقدامات خود را دریافت و تحلیل می نماید. اما ریئس

بازخوردها را دریافت و تنبیه می نماید.

*رییس برای نگهداری وضع موجود از اهرم زور گاهی استفاده می کند

ولی

مدیر اهرمی به نام زور را نمی شناسد.

*رییس جبهه می گیرد ولی مدیر مشاوره می کند

*رییس وابسته به قدرت است اما مدیر وابسته به اعتماد کارکنان

*رییس توقع احترام دارد اما مدیر احترام را بر می انگیزد.

*مدیر حس اعتماد را اشاعه می دهد اما رییس ترس

*رییس دنبال خطاکار میگردد اما مدیر دنبال اشتباه

و … بسیاری از خصلت های دیگر که احتمالا همه ما به نحوی در محیط کار خود

و اطراف بسیار مشاهده نموده ایم.

در این میان مدیران قوی و ضعبف وجود دارند همچنین روسای قوی و

ضعیف نیز

وجود دارند. متاسفانه بسیار دیده می شود که مدیران تبدیل به رییس

شده اند

و جایگاه خود را فراموش کرده اند.

 

*حال تصمیم بگیرید می خواهید مدیر باشید یا رییس؟؟؟ کدام برای

شما لذت بخش تراست؟؟؟

                                                        

 

 

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید