قایقت شکست!پارویت را آب برد...

             

(((((((((((((((((((((((((((((((((((

                                    

                                     ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

                                                 


  قایقت شکست ؟ پارویت را آب برد ؟ تورَت پاره شد ؟
صیدت دوباره به دریا برگشت..؟
غمت نباشد چون خدا با ماست !
هیچ وقت نگو ؛ از ماست که برماست !
بگو خدا با ماست.

اگر قایقت شکست، باشد! دلت نشکند! دلی را نشکنی.
اگر پارویت را آب برد، باشد ! آبرویت را آب نبَرَد! آبرویی نبری.
اگر صیدت از دستت رفت، باشد! امیدت از دست نرود ! امید کسی را ناامید نکنی.
امروز اگر تمام سرمایه ات از دستت رفت، دستانت را که داری!
خدایت را شکر کن. دوباره شکر کن !
اگر چیزی به دست نداریم دست که داریم دوباره به دست می آوریم.
دوباره می سازیم و دوباره به دست می آوریم.
دوباره می خریم و دوباره می خندیم.

}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}

  اگـــــر جـــای دانــه هــایـــت را کـه روزی کاشــتــه ای فــرامـــوش کــردی، باران....

                         

                       

اگر جای دانه هایت را که روزی کاشته ای فراموش کردی،
باران روزی به تو خواهد گفت کجا کاشته ای …
"پس نیکی را بکار،
بالای هر زمینی…
و زیر هر آسمانی….
برای هر کسی... "
تو نمیدانی کی و کجا آن را خواهی یافت!!
که کار نیک هر جا که کاشته شود به بار می نشیند …
اثر زیبا باقی می ماند،
حتی اگر روزی صاحب اثر دیگر حضور نداشته باشد.

                                    "شــــاد زیـــــویـــــد  مــــهـــر افــــزون"

   

                     

سالروز جاودانگی اشوزرتشت

  سالروز درگذشت اشوزرتشت:

   

                                                       

 

 

 

                               

  سالرروز درگذشت  اشوزرتشت نخستین پیام آور راستی و نخستین آموزگار بشریت بر همه بهدینان؛ گرامی، و اشویی راهش پررهرو باد.

           

  
  مانتره : « مانتره » یکی از واژه های بنیادین گاتاهاست . این کلمه از ریشه « من » به معنای اندیشیدن و در کل به معنای« وسیله اندیشه کردن » و یا « موجب اندیشه برانگیزی » آمده است . اما روانترین ترجمه فعلی « کلام اندیشه برانگیز»است . زرتشت در گاتاها ، سرودهای خود (گاهان) را مانتره می نامد . همچنین در اوستا ، ا َو ِستاهای « ا َشِم وُهو » و « یَـتا ا َهو = ا َهونـَوَر » به نام مانتره شناخته می شوند و سراینده مانتره نیز « مانترن » نامیده می شود . ویژگیهای مانتره : 1 . درمان بخشی : در گاهان در هات 44 بند 16 ، از درمان بخشی و به عبارتی همان جنبه روانشناسی مانتره اشاره شده است . 2 . الهام گونه بودن : زرتشت فردی است که با الهام از جهان ِ اطراف خویش (چه درون و چه محیط )به تعالی رسید ، وی مانتره را هم نوعی الهام (چه درونی و چه از محیط ) می داند . 3 . موسیقیایی بودن : یکی از شروط مانتره بودن ِ یک سخن ، موسیقایی بودن آن است . 4 . توانایی الهی مانتره : در گاهان برای تاثیر کلام مانتره بر اقشار مردم و سعادت ِ آنها بسیار گفته شده است . مانتره یک واژه گات هایی به معنی سرود اندیشه برانگیز است.مانتره ،طنین تار اندیشه،سرود سبز یک ریشه http://gathav.persianblog.ir/ به نام پرودگار یگانه زرتشت بر انگیخته شد تا با الهام اهورایی ، آیین راستی را در پرتو روشنایی گسترش دهد. گات ها –سرود-43 –بند 12 کسانی به رسایی و جاودانگی می رسند که به ندای وجدان خویش گوش فرا دهند .گات ها –سرود 45 –بند5 اهورا مزدا ، بهترین پاداش را به کسانی ارزانی می دارد که در انجام کار نیک کوشش کنند . گات ها –سرود 28 –بند 4 از خداوند یاری گرفته ، با ابزار منش نیک و به دور از پندار های نادرست به سرچشمه های دانایی برسیم . گاتها–سرود 30-بند 9 راستکار همان همان دانایی است که اندیشه خود را در گفتار بیان میکند و در کردار انجام می دهد . گات ها –سرود 31 – بند 12 هر گاه انسان به راستی روی آورد ،جلوه عشق و منش نیک بر او آشکار خواهد شد . گات ها –سرود 31-بند 17 به سخنان کسی گوش دهیم که اندیشه اش بر پایه راستی و آموزشهایش سود رسان است .گات ها –سرود 31-بند 19 اندیشه ،گفتار و کردار نیک ،ابزار مناسبی برای راهنمایی دروغکاران به راه راست است . گات ها –سرود 33-بند2 سرود گوی راست کرداری که از زیور دانش آراسته گردد دوست پروردگار است .گات ها سرود 33-بند 6 سخنان خود را در پرتو راستی و منش پاک بر زبان آورید تا همه به جان گوش کنند .گات ها –سرود 33-بند 7 پاداش نیک اهورایی برای کسانی است که با منش نیک کار می کنند و راستی را گسترش می دهند .گات ها –سرود 34-بند 14 در پرتو اندیشه پاک و راستی ،نیروی اهورایی را در ک کنیم و از زندگی درازی برخور دار شویم / گات ها –سرود 28-بند 6 بهترین نیکی به دانایی می رسد که راه راست و درست زندگی را برای رستگاری به دیگران می آموزد . گات ها –سرود 43-بند 3 جانفشانی برای نابودی دروغ و پیشرفت راستی از ارزش های انسانی است .گات ها سرود 46 –بند 4 خداوند در پرتو شهریاری و مهر خویش به نیک کاران رسایی و جاودانگی می بخشد . گات ها سرود 47-بند 1 چون می خواهیم به پروردگار نزدیک شویم ،پس نیک اندیشی و راستی را بر گزینیم . گات ها –سرود 34-بند 5 گفتارمان بر اساس نیک اندیشی و کردارمان در پرتو مهر و ایمان انجام شود . گات ها –سرود 47-بند 3 وقتی مردم به منش پاک روی آورند ، آرامش و ایمان در جهان شادی آفرین گسترش می یابد . گات ها –سرود 47-بند3 نیکو ترین بخشایش اهورایی به انسان ، رسایی و آرامش و پیوستگی به راستی است . گات ها –سرود 49-بند8 کسی در پرتو راستی و روشنایی به سر می برد که در پی آبادی و شادی جهان باشد .گات ها –سرود 50-بند2 کسی به سر چشمه حقیقت خواهد رسید که در پرتو راستی ، از منش نیک و نیروی معنوی یاری بگیرد. گات ها –سرود 50-بند 3 اندیشه تان پاک باشد تا در هنجار هستی ، بخشایشی نیک به شما پیشکش گردد.گات ها سرود 28-بند7 در راه گسترش آیین راستی و خرد ،تنو جان انسان پیشکشی بی ارزش است .گات ها سرود 33-بند14 خردمندی و دل آگاهی انسان را به شناخت مزدا سرچشمه راستی نزدیک می کند . گات ها – سرود 33-بند9  

 

 

          

فال حافظ(یادآوری)

                                                        

فال حافظ: ((یادآوری می گردد در فال حافظ در نیت کن و اشاره ای بفرما حتمأ هر بار که نیت می کنید بر روی اف 5 (F5) کلیک کنید تا فال عوض شود و تکراری نباشد.))

 

     

 

 تمدن، تنها زاییده اقتصاد برتر نیست، در هنر و ادب و اخلاق هم باید متمدن بود و برتری داشت" 

لویی پاستور

 

اگر در اولين قدم، موفقيت نصيب ما مي شد، سعي و عمل ديگر معني نداشت.

موريس مترلينگ

 

 

 

 

 

اگر جانت در خطر بود بجای پنهان شدن بکوش همگان را از گرفتاری خویش آگاه سازی .

 

 ارد بزرگ


محبت همه چیز را شکست می دهد و خود شکست نمیخورد  "  .  

 تولستوی

 

 

شب چله فرخنده باد

                                              

                                       

 

                            

 

                                                  

                                           

 

                                                                    

  نخست نيت كنيد
سپس براي شادي روان حافظ و ماونداد بزرگ  سه اشم وهو بخوانید
حالا یک شماره از سی و سه شماره  به نیت سی و سه امشاسپندان را انتخاب و با آوای خوش آن را بخوانید.
 

ای حافظ شیرازی! تو محرم هر رازی
تو را به خدا و به شاخ نباتت قسم می دهم
که هر چه صلاح و مصلحت می بینی برایم آشکار و
آرزوی مرا براورده سازی.

                    

 

***************************************************************************

 فال گرفتن از دیوان حافظ حال و شرایط خاصی دارد که معمولاً هنگامی که افراد دور یکدیگر جمع شده اند به گرفتن فال می پردازند. در موارد دیگر انسان باید شرایط روانی خاصی که مقتضای حال باشد داشته باشد. فال خوانی کار هر کسی نیست. در اغلب موارد فردی که ریش سفید مجلس و مورد احترام دیگران است و از صدایی دلنشین و سواد کافی برخوردار می باشد، برای فال گرفتن و فال خوانی انتخاب می شود. شیوه ی انتخاب غزل و فال خوانی نیز دارای آداب و شرایطی است. گرفتن بیش از سه فال برای یک نفر نشانه ی بی احترامی به حافظ قلمداد می شود. در این سایت برای مشاهده فال خود، ابتدا نیت کرده سپس یک شماره را انتخاب نمایید. غزل، تعبیر و امکاناتی دیگر در اختیار شما قرار خواهد گرفت. نیت کننده معمولاً در هنگام تفأل از دیوان حافظ، او را به عزیزترین کسانش یعنی به خداوند و معشوقه اش (شاخ نبات) قسم می دهد. این قسم معمولاً به این شکل ادا می شود: ای حافظ شیرازی! تو محرم هر رازی! تو را به خدا و به شاخ نباتت قسم می دهم که هر چه صلاح و مصلحت می بینی برایم آشکار و آرزوی مرا براورده سازی.  تشخیص و پذیرفتن خوب و بد از محتوای غزل، بستگی به وضعیت روحی، عاطفی و باور صاحب فال دارد. در هر صورت در هر غزل حافظ بیتی وجود دارد که صاحب فال آن را مناسب آرزو و نیت خود می یابد و همان را به عنوان وصف الحال و جواب حافظ می پذیرد و به آرامش خاطر دست می یابد.

=====================================================

فال   (1)                                

******************************************************************************

 فال (2)                             
       

 ********************************************************************

 فال (3)                     

                     

****************************************************************

  فال (4)        

             

 *******************************************************************

 فال (5)                       

     

 

*********************************************************************


  فال (6)            

           

*******************************************************************

 

  فال (7)                                

 

******************************************************************

   فال(8)                

 

******************************************************************

                                                 

 فال(9)                                           

  

****************************************************************

 

    فال (10)                                         

   

******************************************************************

 

  فال (11)                                     

   

  ****************************************************************

     فال (12)                                           

                   

  *******************************************************************

  فال (13)                                               

            

 *****************************************************************

  فال(14)                                        

 

  ****************************************************************

  فال(15)                                      

  

 ***************************************************************

 فال(16)                                       

  

 ******************************************************************

 فال(17)                                  

 

      **************************************************************

  فال(18)                           

 

  ****************************************************************

  فال(19)

  

  ****************************************************************

  فال(20)

 

 ***************************************************************

 فال(21)

 

  ****************************************************************

  فال(22)

 

  ****************************************************************

  فال(23)

 

 

  ****************************************************************

  فال (24)

   

 *****************************************************************

  فال(25)

 

 ****************************************************************

 فال(26)

 

  ****************************************************************

 فال(27)

   

  *****************************************************************

  فال(28)

 

  ****************************************************************

فال(29)

 

  ****************************************************************

  فال(30)

  

 ****************************************************************

  فال(31)

 

  ****************************************************************

 فال(32)

 

 ****************************************************************

 فال(33)

 

 *************************************************************************                                                                

                                                                                               

   

غذا خوردن کودک...

غذا خوردن کودک با این کارها...     

                                             

غذا خوردن کودک و غذادادن به بچه حوصله وصبر پدر و مادر را لبریز می کند بدغذایی و بی اشتهایی کودکان دغدغه والدینشان شده است با این فنون آنها را غذاخور کنید

برای درمان بد غذایی کودک باید یک یادآوری غذایی برای او در نظر گرفت تا مشخص شود که کودک در چه شرایطی بهتر غذا می‌خورد و از خوراندن تنقلات به او پرهیز نمود زیرا این مواد کودک را بد غذا می‌کنند.

محمد تقی انوشه متخصص تغذیه و رژیم درمانی گفت: بدغذایی کودکان علت‌های مختلفی دارد که بی نظمی غذایی که والدین به بچه‌ها تحمیل می کنند، تنظیم نبودن زمان خواب و استراحت  کودک، فرهنگ غلط غذایی و عادت دادن آنها به طعم غذاهایی که آنها را از خوردن غذاهای اصلی باز می دارند، مربوط می شود.

وی افزود: باید زمان مناسبی را برای صرف غذای کودک در نظر گرفت، والدین نباید کودک را با خود مقایسه کنند و فکر کنند همان مدت زمانی که خود برای غذا صرف می کنند، کودک نیز باید صرف کند.
انوشه تصریح کرد: برای درمان بد غذایی کودک باید یک یادآوری غذایی برای او در نظر گرفت به عنوان مثال در هفته 3 یادآور برای او تهیه کرد تا مشخص شود کودک در این روزها چه چیزهایی خورده، در چه ساعتهایی و در چه ظرفی، در کدام نور و در چه محیطی و با کدام افراد راحتر غذا می خورد.
وی اظهار داشت: تنقلات به علت اینکه رنگ، طعم و جاذبه‌ی خوبی برای کودکان دارند، می توانند موجب بدغذایی آنها شوند. این غذاها از نظر ارزش غذایی فقیر هستند و کالری زیادی دارند که هم موجب چاقی و هم لاغری در آنها می گردند.

 

درمان معجزه آمیز سوختگی

 

      

    درمان معجزه آمیز سوختگی:              

 

در افغانستان سوختم و دو ماه جهنمی رو در تهران گذروندم. روزهایی که از زور درد و ناراحتی مرگ خودم رو آرزو می کردم. پس این مطلب رو با کمال میل ترجمه می کنم و از تو، دوست من، که اونقدر ارزش داشتی که وقتم رو برای آگاه کردن تو صرف کردم، استدعا دارم از ارسال این ایمیل به دوستان خودت خودداری نکنی. تنبلی بخرج نده و حتما برای بقیه بفرست. شاید ندونی که درد سوختن یعنی چی و امیدوارم هرگز ندونی

 

          


BURNS

A young man sprinkling his lawn and bushes with pesticides wanted to

check the contents of the barrel to see how much pesticide remained in it. He raised the cover and lit his lighter; the vapors inflamed and engulfed him. He jumped from his truck, screaming. His neighbor came out of her house with a dozen eggs, yelling: "bring me some eggs!" She broke them, separating the whites from the yolks. Theneighbor woman helped her to apply the whites on the young man's face. When the ambulance arrived and when the EMTs saw the young man, they asked who had done this. Everyone pointed to the lady in charge. They congratulated her and said: "You have saved his face." By the end of the summer, the young man brought the lady a bouquet of roses to thank her. His face was like a baby's skin.

Healing Miracle for burns:

مرد جوانی مزرعه ش رو با سم آفت کش سمپاشی می کرد و می خواست بدونه که چقدر از سم در مخزن باقی مونده. درپوش رو برداشت و فندک رو روشن کرد. بخار بلند شده از سم آتش گرفت و سراسر بدن اونو در بر گرفت. اون از روی تراکتور پائین پرید و فریاد زد. زن همسایه با حدود 10 تخم مرغ از خونه بیرون دوید و در عین حال فریاد می کشید "تخم مرغ بیارید". او تخم مرغها رو شکست وسفیده رو از زرده جدا کرد". وقتی آمبولانس رسید و مسئولین کمک های اولیه مرد جوان رو دیدن پرسیدن "کی این کارو کرده؟" همه به اون زن اشاره کردن و مامورین به اون زن تبریک گفتن. " شما صورت اونو از نابود شدن نجات دادین". در انتهای تابستان مرد جوان دسته گلی به اون زن تقدیم و از اون تشکر کرد. صورتش مثل صورت یک بچه صاف شده بود.

درمان معجزه آمیز سوختگی

Keep in mind this treatment of burns which is included in teaching beginner fireman this method. First aid consists to spraying cold water on the affected area until the heat is reduced and stops burning the layers of skin. Then, spread egg whites on the affected are.

One woman burned a large part of her hand with boiling water. In spite of the pain, she ran cold faucet water on her hand, separated 2 egg white from the yolks, beat them slightly and dipped her hand in the solution. The whites then dried and formed a protective layer.

She later learned that the egg white is a natural collagen and continued during at least one hour to apply layer upon layer of beaten egg white. By afternoon she no longer felt any pain and the next day there was hardly a trace of the burn. 10 days later, no trace was left at all and her skin had regained its normal color. The burned area was totally regenerated thanks to the collagen in the egg whites, a placenta full of vitamins.

This information could be helpful to everyone: Please pass it on

در ذهن داشته باشین که این روش درمان شامل آموزشهای مامورین آتشنشانی هم هست. کمک ها اولیه شامل پاشیدن آب سرد بر سطح صدمه دیده و کاهش درجه حرارت برای جلوگیری از سوختگن لایه های زیرین پوسته. بعد سفیده تخم مرغ رو روی اون نقطه پخش کنید.

زنی که قسمت زیادی از دستش رو با آب جوش سوزانده بود، با وجود درد زیاد، آب سرد روی دستش ریخت (که خیلی هم دردناکه. من کشیدم می دونم) دوتا تخم مرغ رو شکست و زرده رو از سفیده جدا کرد، کمی اونها رو هم زد، و دستش رو در سفیده فرو برد. سفیده روی دستش خشکید و لایه ای روی دستش کشیده شد. بعداً یاد گرفت که سفیده تخم مرغ یک کولاژن طبیعیه و در تمام بعد از ظهر هر یک ساعت لایه دیگری بر لایه های فبلی افزود. در بعد از ظهر دیگه دردی احساس نمی کرد و روز بعد بسختی میشد اثری از سوختگی دید. 10 روز بعد، هیچ اثری باقی نمونده و پوست رنگ طبیعی شو بدست آورده بود. نواحی سوخته شده به لطف کولاژن موجود در سفیده تخم مرغ که پر از ویتامینه کاملاً ترمیم شده بود.

این اطلاعات ممکنه به درد هر کسی بخوره. پس لطفاً برای دیگران بفرستین

                         

  با  سپاس فراوان از فرزاد ماوندادی از استرالیا.

مثال رود...

                   ...رونده باش:

    

   مثال رود که در نشیب دره سر به سنگ می­کوبد رونده باش
                                                                         امیدِ هیچ معجزی ز مرده نیست  زنده باش..

                                  

توصیه های کوتاه...

                                

 

ورزش، دوای درد افسردگی:     

    

                   


درمان مبتلایان به اختلالات روان‌شناسی همچون افسردگی و اضطراب، به مصرف دارو و انجام مشاوره‌های روان‌شناسی وابسته است، اما علاوه بر این درمان‌ها لازم است این بیماران فعالیت‌هایی را نیز در قالب تفریح و سرگرمی داشته باشند، آن هم در قالب‌هایی که به درمان‌شان کمک کند.


ورزش و افسردگی

دکتر مهرنوش دارینی، روان شناس در ارتباط با این مساله با تاکید بر این که درمان های روان شناختی علاوه بر جلساتی که فرد به روان شناس یا مشاور خود مراجعه می کند، می تواند با تکالیف یا توصیه های تکمیلی همراه باشد که اثربخشی درمان را افزایش دهد، می گوید:

 فعالیت هایی که به بیماران دچار اختلالات روان شناسی توصیه می شود باید متناسب با سن، جنس و نوع اختلالی باشد که فرد با آن روبرو است. همچنین امکان انجام فعالیت برای بیمار نیز اهمیت خاصی دارد.

 حضور در کلاس های تفریحی و سرگرم کننده:           

روان شناسان معتقدند که هدف از حضور بیماران روحی و روانی در کلاس های آموزشی، تقویت مهارت های اجتماعی و ایجاد مشغولیت های ذهنی جدیدی است که با آموزش و یادگیری درآمیخته است. البته کلاس های سرگرم کننده با توجه به رغبت و امکانات بیماران توصیه می شود.

 با توجه به این که بسیاری از بیمارانی که با افسردگی های شدید روبه رو هستند، تمایلی برای شرکت در کلاس ها از خود نشان نمی دهند ابتدا باید درمان های ترکیبی برای آنها شروع شود و پس از فروکش کردن نشانه های شدید بیماری، حضور در کلاس های مختلف را به آنها توصیه کرد.

 حضور در جمع دوای درد افسردگی= 

 

افسردگی دومین اختلال شایع روان شناختی در دنیاست، یعنی افراد زیادی از آن رنج می برند. افسردگی معمولا با نشانه هایی از قبیل احساس غمگینی و تمایل به تنهایی همراه است.

 با این حال دکتر دارینی تاکید می کند که حضور در جمع، یکی از فعالیت هایی است که به بیمار افسرده کمک می کند تا از در خود فرورفتگی خارج شود، بویژه با در نظر گرفتن سطح افسردگی بیمار، انجام فعالیت های اشتراکی به وی توصیه می شود.

پژوهش ها نشان می دهد افرادی که حداقل یک بار در هفته ورزش می کنند، به مراتب سرزنده تر از افرادی هستند که هفته ای یک بار هم فعالیت بدنی ندارند

 ورزش کردن؛ آبی بر آتش اضطراب=

پژوهش ها نشان می دهد افرادی که حداقل یک بار در هفته ورزش می کنند، به مراتب سرزنده تر از افرادی هستند که هفته ای یک بار هم فعالیت بدنی ندارند. ورزش باعث می شود تا روحیه فرد ارتقا یابد و همچنین باعث تقویت اعتماد به نفس می شود.

 به گفته دکتر دارینی ورزش باعث ترشح هورمون های مختلف و در نهایت باعث ایجاد نشاط و شادابی بیشتر می شود و اضطراب را کاهش می دهد. همچنین ورزش تاثیرات فیزیولوژیک بر بدن دارد و این تاثیرات فیزیولوژیک، آرامش فرد را به دنبال دارد.

 برای افرادی که با اختلالات روان شناسی دست به گریبان هستند، ورزش هایی از قبیل، پیاده روی منظم، شنا، یوگا و فعالیت های هوازی توصیه می شود.

  بازپروری روان بیمار با کتابخوانی=

                                                      

کتاب درمانی یکی از روش هایی است که در برخی شیوه های درمان روان شناسی به بیماران توصیه می شود.

 دکتر دارینی در این باره توضیح می دهد: کتاب درمانی نوعی بازپروری از راه خواندن است که می تواند به شکل گروهی یا انفرادی به کار برده شود، مثلا برای ارتقای اعتماد به نفس یا آموزش های مختلفی در زمینه کنترل خشم و مقابله با اضطراب می توان کتابی را به بیمار معرفی کرد. البته کتاب درمانی بیشترین کاربرد را در مورد اختلالاتی که کودکان با آن مواجه هستند، دارد، اما در موارد دیگری نیز برای افراد دچار اختلالات روان شناسی کتاب های مختلف پیشنهاد می شود. همچنین دیدن فیلم های الهام بخش نیز می تواند برای تغییر نگرش افراد مفید باشد.

 طبیعت گردی؛ مفید برای بیماران مسن

به گفته دکتر دارینی افراد مسن بیشتر تمایل دارند با نزدیکان خود در رفت و آمد باشند، بخصوص افراد سالخورده ای که خلق پایینی دارند نیاز بیشتری به تعامل با اطرافیان خود دارند و بیشتر توجه طلب هستند.

 البته برای بیماران مسنی که از اختلالات روحی رنج می برند، مطالعه کتاب، تماشای فیلم، سفرهای کوتاه، آب درمانی یعنی راه رفتن در آب و گردش در طبیعت می تواند در رسیدن به آرامش، بسیار مفید باشد.

ارتباط با دوستان و نزدیکان در ارتقای روحیه همه افراد از جمله بیماران روحی و روانی موثر است

 کاهش استرس با هنردرمانی=              

یکی دیگر از روش های درمانی که روان شناسان برای کمک به درمان بیماران روحی ـ روانی بر آن تاکید می کنند «هنردرمانی» است. در هنر درمانی از رشته های خلاقانه هنری بهره گرفته می شود تا سلامت و وضع جسمی، روانی و هیجانی افراد در همه رده های سنی بهبود پیدا کند. هنردرمانی برای حل تعارضات و مشکلات، تقویت مهارت های ارتباطی، تنظیم رفتار، کاهش استرس ها و فشارهای روانی و افزایش اعتماد به نفس به کار گرفته می شود که بنابر تشخیص درمانگر و با توجه به توانایی و علاقه فرد در کنار سایر درمان ها به صورت مکمل توصیه می شود.

 دکتر دارینی نیز در این ارتباط می افزاید: هنردرمانی شامل نقاشی، موسیقی و مجسمه سازی است که در مورد کودکان تا سالمندان کاربرد دارد. کسانی که دچار آسیب های هیجانی، پرخاشگری، اضطراب، افسردگی و سایر مشکلات هستند، می توانند از هنردرمانی به عنوان درمانی مکمل بهره ببرند و روحیه خود را با سرعت بیشتری ارتقا دهند.

 از ارتباط با دوستان غافل نشوید= 

ارتباط با دوستان و نزدیکان در ارتقای روحیه همه افراد از جمله بیماران روحی و روانی موثر است. به بیان دیگر، روش های حمایتی اعضای خانواده، روند بهبود این عده از بیماران را تسریع می کند.

 دکتر دارینی می گوید: اگر خانواده و نزدیکان بیمار او را رها کنند ممکن است وی با مشکلات شدیدتری روبه رو شود و سطح امیدواری و انگیزه اش کاهش پیدا کند. حتی افرادی که از لحاظ سلامت روانی از مشکل خاصی رنج نمی برند به مراودات اجتماعی و به حمایت عاطفی نزدیکان خود نیاز دارند و این احساس نیاز ممکن است در مورد افرادی که مبتلا به اختلالات روان شناسی هستند نیز به مراتب بیشتر باشد. بنابراین به خانواده ها توصیه می شود در روند درمان بیمار، نقش حمایتی اثربخشی خود را در بهبود بیمارشان در نظر داشته باشند.

************************************************************************

  توصیه های کوتاه برای تندرستی... 

                 

   

   نشریات مرتبط با سلامتی، هر روز نکته های متعددی را در خصوص سلامت و بهداشت فردی، گوشزد می کنند. مواردی همچون کاهش مصرف کربوهیدرات، مصرف مواد غذایی مفید، راه هایی جهت کاهش استرس و غیره. مواردی مشخص که ممکن است نصیحت هایی تکراری و بی اثر به نظر برسند و کسی به آنها عمل نکند.
اما باید توجه داشته باشیم، رعایت همین توصیه های مکرر می توانند به بهبود وضع سلامت جسمی و روانی ما کمک های شایانی کنند. هر چند که نصیحت وار و خسته کننده به نظر برسند.
 
در همین راستا، خوانندگان Huffington Post، برخی از این اندرزها را اینجا پیشنهاد داده اند، که آنها را به صورت مختصر در اینجا لیست می کنیم:
۱- نقطه تعادل را بیابید.
۲- به صدای درون خود گوش دهید.
۳- به بدن خود احترام بگذارید. درست شبیه احترامی که برای افراد مورد علاقه تان قائل هستید.
۴- هرگز سیگار نکشید.
۵- در وعده های روزانه، مواد غذایی مفید را بگنجانید.
۶- به حرکات خود سرعت دهید، اما غذایتان را آرام بجوید.
۷- با پزشک تان صادق باشید.
۸- در مهمانی ها آرام و با وقار باشید.
۹- اعتقاد به باورهای قدیمی را کنار گذاشته و با زمانه کنار بیایید. سلامتی و تازگی در تغییرات مثبت نهفته است.
۱۰- سعی کنید بیشتر آب بنوشید.
۱۱- عمیق و کامل نفس بکشید.
۱۲- در مورد خواب خساست به خرج ندهید.
۱۳- نگران مرگ نباشید و فکرتان را مشغولش نکنید.
۱۴- شادی های خود را به افراد دیگر وابسته نکنید. خود شما بهترین دلیل برای شاد کردن خودتان هستید.
۱۵- از مصرف بیش از اندازۀ شکر و هر چه شکر زیادی دارد، پرهیز کنید.
۱۶- اگر قصد انجام حرکتی مثبت دارید، کار کردن را از همین حالا آغاز کنید.
۱۷- رژیم گرفتن را فراموش کنید. محدودیت و محرومیت حس خوبی ایجاد نمی کند و نتیجه مستمری برای شما نخواهد داشت. در عوض سعی کنید رابطه ای خوب بین احساسات خود و غذا خوردن ایجاد کنید. یاد بگیرید که راه هایی بهتر که به غذا خوردن وابسته نیستند را برای رسیدن به وزن متعادل و سلامتی پیدا کنید.
۱۸- سعی کنید هر روز زمانی را برای استراحت و تمدد اعصاب مشخص کرده و به آن عمل کنید.
۱۹- اندکی خودشیفته باشید. هر صبح جلوی آینه به خودتان بگویید: دوستت دارم.
۲۰- تفاوت غذاهای واقعی را با تنقلات و خوردنی های بی ارزش بشناسید. سعی کنید غذاهای واقعی و مفید بخورید.
۲۱- همیشه به خاطر داشته باشید که پیشگیری بهتر از درمان است.
۲۲- نسبت به محیط اطراف تان و چیزهایی که به خورد بدنتان می دهید آگاه باشید.
۲۳- نسبت به هر مورد فیزیکی، احساسی و روانی که حسش می کنید، مثبت باشید. قطع ارتباط، بهترین راه حل و فصل مشکلات نیست.
۲۴- هر روز خنده رو و بشاش باشید.
۲۵- قدردان باشید و برای داشتن سلامتی تلاش کنید.

                        

بیست توصیه از پروفسور ...

   

 بیست توصیه از پرفسور سمیعی برای داشتن بدن سالم(فرستنده بهرام سروش از آمریکا)                                         

 

   
   * اگر حسابی اعصاب تان به هم ریخته، موز بخورید.
* اگر می خواهید کلیه تان سنگ نسازد، زردآلو بخورید.
* اگر فشارخون تان بالاست، کشمش بخورید.
* اگر از سرو صدای معده رنج می برید، ماست بخورید.
* اگر بیش از حد سرفه می کنید، عسل بخورید.
* اگر همیشه احساس خستگی می کنید، فلفل دلمه ای قرمز بخورید.
* اگر می ترسید سرطان معده بگیرید، کلم بخورید.
* اگر مشکل یبوست دارید، انجیر بخورید.
* اگر دارای مشکلات گوارشی هستند، ریحان بخورید.
* اگر دچار سوزش معده هستید، چای بابونه بخورید.


                  (( ده اشتباه بزرگ که باعث سکته مغزی می شود:))


1 - نخوردن صبحانه
2- پرخوری
3- دخانیات
4- استفاده زیاد قند و شکر
5- آلودگی هوا
6- کمبود خواب
7- پوشاندن سر به هنگام خواب
8- کار کشیدن از مغزتان در هنگام بیماری
9- کاهش افکار مثبت
10- کم حرفی
                        


زمان نمی ایستد...

           

                                                                 
           

               زمــــان نـــمــــی ایـــــســــتــــد !!                                                              قــدر هــمـــدیـــگــر  را   بــیـــشـــتـــر   بــدانـــیـــم 

             

                                            

           تا درودی دیگر