خواندنی ها

 

 

   یک شمع روشن می تواند هزاران شمع خاموش را روشن کند .

 چون شمع باش و....  آموخته های خود را بی انتها به دیگران بیاموز.

   

 

 

 

 

خواندنی ها

 

دریایِ....؟

 

کفش کودکی را دریا برد، کودک روی ساحل نوشت: دریا دزد است!

 

 


آنطرفت تر مردی که صید خوبی داشت روی­ ماسه­ها نوشت:دریا سخاوتمند است!
جوانی غرق شد مادرش نوشت: دریا قاتل است!


پیرمردی مرواریدی صید کرد نوشت: دریا بخشنده است!
موجی نوشته ها راشست!!دریا آرام گفت:


اگرمی­خواهی دریا باشی به قضاوت دیگران اعتنا نکن!
برآنچه گذشت­،آنچه ­شکست آنچه نشد، حسرت نخور.


زندگی اگر آسان بود با گریه آغاز نمی­شد!!

 

نکته ای زیبا و شنیدنی

نکته ای زیبا و شنیدنی

گاهی دیگران از سر خیر خواهی یا نادانی؛ خواسته یا ناخواسته موانعی را بر سر راهمون قرار میدن باید یاد بگیریم سختی ها و موانع رو سکوی نجاتی برای خودمون کنیم و از شرایط سخت بهترین استفاده رو بکنیم .

کوتاه و خواندنی

 

    

    باکسی باشید که از شما کینه به دل نگیرد،حرف نزدن با شما را طاقت نیاورد،و بترسد از روزی که شما را از دست بدهد.   

 

   وقتی که کسی را می بخشید، شخصی که بیشترین منفعت را می برد خود شما هستید.

                                       

                           

                               

     کسی که در برابر خداوند زانو می زند می تواند در برابر هر کسی ایستادگی کند.                                               

                 

 ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

  آیا می دانید چرا خوشبخت بودن مشکل است؟

   چون از رها کردن چیزهایی که باعث غمگینی ما می شود سرباز می زنیم.