هفتم آبان روز جهانی کوروش بزرگ گرامی باد...

 

                                هفتم آبان روز جهانی کورش بزرگ گرامی باد 

                                      

              بـه نـام تـو و فَـرِ ایـرانـی ات

                                       جهان ماتِ منشورِ انسانی ات

             همه سـربلـندی ایران زتـو

                                     شـکوه و فَـرِ هـفـتِ آبـان ز تـو

            دلیــرِ دلیـرِ دلیـران تــویــی

                                   سـرِ شـهریـاران ایـران تــویــی

           شـکفته اسـت در جـانـمان این سرود

                                   بر اندیشه ی پاک کوروش درود

                    ایرانی روزِ پدر میهنمان را از یاد مبر،

                                               روزت خــــجـــــتــــــــه 

                                   

 

 

 ای وطن نامت شکوه آمیز و والا و سترگ

   چنگجویانت شهنشاهان و مردان بزرگ

 

کوروشت بر قلبها هممواره رهبر بوده است

حضرت کورش به زعم ما پیمبر بوده است

 

اولین منشور مکتوب جهان فرمان اوست

ایزدان ، امشاسپندان، جمله پشتیبان اوست

 

آرشت از صدهزار آشیل بس توفنده تر

داریوشت از سکندر صدهزاربار سر تر

 

رخش و شبدیزت بلرزانند پشت عالمی

گیو و گودرز و فریدون هر یکی خود رستمی

 

باد تا دنیا هماره مهد شیران خواندت

خانه اش ویران هرآنکس خانه ویران خواهدت

 

دست اهریمن ز سرتا پای خاکت دور باد

چشم نامحرم به دریا و خلیجت کور باد...

      

             

                 شهریاری که نداند شب مردمانش چگونه به صبح میرسد

                  گورکن گمنامی است که دل به دفن دانایی بسته است،

                                        مردمان من امانت آسمانند بر این خاک تلخ، 

                                                            مردمان من خان و مان من اند.

                                                                            ((کوروش بزرگ))

 

                                                    

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید